Najczęściej czytane

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
28 Sierpnia 2015
Imieniny obchodzą
Adelina, Aleksander, Aleksy, Augustyn,
Patrycja, Sobiesław, Stronisław

Do końca roku zostało 126 dni.
Zodiak: Panna

Polub nas na Facebooku

Strona internetowa pokazująca codzienną pracę społecznych strażników rybackich

WAŻNE:

Całodobowy numer kontaktowy do SSR Kamienna Góra : 511-926-332

O nas

Społeczna Straż Rybacka PZW powiat Kamienna Góra została powołana przez Radę Powiatu Kamiennogórskiego w 2001 roku. Straż liczy 18 strażników czuwających na czystością i bogactwem wód powiatu Kamiennogórskiego. Komendantem Straży jest Mirosław Kurzeja a Zastępcą Komendanta Piotr Pawlik. Społeczna Straż Rybacka PZW Kamienna Góra osiąga najlepsze wyniki w ujawnianiu sprawców wykroczeń i przestępstw przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i sprawców wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Terenem działania Straży są wody powierzchniowe powiatu Kamiennogórskiego. Straż wyposażona jest w nowoczesny sprzęt tj: lornetki, lornetki z wbudowanymi aparatami fotograficznymi, lampy halogenowe, radiostacje, noktowizor, umundurowanie służbowe, ponton z silnikiem elektrycznym, aparaty fotograficzne. Straż podejmuje współpracę ze społecznością lokalną, wędkarzami oraz Policją, Strażą Miejską i Strażą Leśną . Dobre wyniki ochrony wód zawdzięcza się ludziom pracującym społecznie całkowicie za darmo narażających swoje życie i zdrowie dla czystości i bogactwa wód PZW.

TEREN JAKI CHRONIMY:

Powierzchnia chronionego obszaru wynosi: 396,13 km2

PRAWO:


uprawnienia strażników

Strażnik SSR ma uprawnienia do:

1.Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.

2. Kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.

3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.

4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

 

Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki oraz przedstawienia się. W przypadku udaremnienia wykonania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane lub postronne, strażnik powinien odstąpić od tych czynności i powiadomić Komendanta Społecznej Straży Rybackiej lub najbliższą jednostkę Policji.

 

Zadania Społecznej Straży Rybackiej

 

1.Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i z Policją w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( Dz. U. z 2009 r. 189, poz. 1471 z pózn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania w/w/ ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Dbając o bezpieczeństwo strażników patrole powinny składać się co najmniej z 2 strażników. Podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

 

„Być Strażnikiem”

Strażnik, wartownik, obrońca prawa.

A może człowiek broniący natury.

Ten najzwyklejszy jak każdy inny,

który na wszystko musi patrzeć z góry.

Nie bacząc na aurę, na samopoczucie

musi być czujny, wymagający.

Aby obronić przed nikczemnym osobnikiem

naszą piękną ziemię- matkę karmiącą.

Ta piękna przyroda obroni się sama.

Oczekuje od nas szacunku i taktu.

Bezmyślność nigdy tu nie popłaca,

gdyż doprowadzi nas do upadku.

Nie pozwalajmy na bezkarne czyny,

Aby ktoś niszczył skarby naszej ziemi,

a sam mógł się przez to bogacić.

Bo przyjdzie czas, lecz będzie za późno,

wszyscy musimy kiedyś za to zapłacić.

To co stworzyła nam matka natura,

Starajmy się ocalić od zapomnienia.

Przekazujmy te dobra przyszłym naszym pokoleniom,

aby nie przyszło im oglądać tego tylko we wspomnieniach.

Tadeusz Salamon

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w Serwisie Informacyjnym www.spoleczna-straz-rybacka.com.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Portalu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten
jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu informacyjnego.

Logowanie

Współpracujemy


reklama


Nasi partnerzy

 

Długoterminowa pogoda Kamienna Góra